Nuværende korråd

Volker Kirkegaard März

 


Titel: formand


 

Ansvarsområde:


 

Formandens opgaver består i at dirigere korrådsmøder, at formidle evt. beskeder fra møder videre til kormedlemmer samt at tage mindre beslutninger. Formanden er desuden korets repræsentant og ”ansigt” udadtil. Formanden arbejder tæt sammen med korlederen i det daglige arbejde.
Matias Skov Christensen

 


Titel: næstformand & sekretær


 

Ansvarsområde:


 

Næstformanden varetager formandens opgaver ved dennes fravær. Sekretærens opgave består i at skrive referater fra korrådsmøder, at videresende referatet til de andre korrådsmedlemmer samt andre forefaldne sekretæropgaver.
Thomas Eriksen

 


Titel: kasserer & PR-ansvarlig

 


Ansvarsområde:


 

Kasserens opgave består i at varetage korets økonomiske opgaver, de daglige økonomiske transaktioner, samt udregne budgetter og fremlægge årsregnskaber og regnskaber fra korture. Den PR-ansvarlige har til opgave at opdatere og vedligeholde korets hjemmeside og korets "synes godt om" side på facebook.
Kristian Høberg

 


Titel: Kirkebladsansvarlig & podieentreprenør


 

Ansvarsområde:

 


Den kirkebladsansvarlige har som opgave at sørge for pakning og distribution af kirkebladet de 3 gange om året det udkommer. Desuden skal han sørge for at bladet bliver omdelt af korets sangere på givent ruter, udfra omdelingslisterne.  Podieentreprenørens opgave består i at planlægge podieopsætningen til koncerter samt at samle kormedlemmer til hjælp med opsætning og nedtagning.
Jonas Emil Kjærgaard


 

Titel: Gardarobemester


 

Ansvarsområde:


 

Garderobemesterens opgave består i at sørge for korkapper til koncerter og korrejser. Han skal desuden sørge for at det hele kommer med hjem igen og på sin rette plads, samt vedligeholdelse af disse.
Marcus Møller Antonisen

 


Titel: forældrekoordinator

 


Ansvarsområde:

 


Forældrekoordinatorens opgave består i at skabe kontakt til forældre til kordrengene. Sørge for, at forældrene inddrages i forskellige opgaver, som vedrører koret. Det kan være servering ved fællesspisning, indkøb af madvarer til korture samt være med til at skabe kontakt til forskellige fonde og sponsorer.
Lucas Bro Peyk

 


Titel: sodavandsansvarlig

 


Ansvarsområde:

 


Sodavandssælgerens opgave består i at sælge sodavand til korets medlemmer i korprøvernes pauser, og står også for koordinering og indkøb af nye forsyninger.

Copyright © 2018 Christianskirkens Drenge- & Mandskor

Nuværende korråd